ย 

Eb en vloed in je salon

04 december 2021


๐Ÿ Eb en vloed zijn 2 kanten van de zelfde medaille. We kijken naar exact hetzelfde, naar water. Het water is niet veranderd, het is gewoon afhankelijk van externe factoren om verder of minder ver te geraken.


๐Ÿ’ง We stellen ons daar geen vragen meer bij. Getijden zijn part of life, het hoort zo. We weten dat het water er soms meer is en soms minder. Dat de hoogtes en laagtes gedeeltelijk te voorspellen zijn maar ons toch verrassen. En ook dat beide elkaar zullen blijven afwisselen. Na eb komt altijd vloed. Na vloed komt altijd eb. Bij eb is er trouwens veel meer plaats op het strand om te genieten.


๐ŸŒ• Zo gaat het ook in onze salons. Maanden of jarenlang alleen maar (over)vloed bestaat niet. Die vloeiende beweging is normaal en moet je verwachten. De alles of niks. De weken van 60 uur afgewisseld met half lege agenda's. En nu misschien geen weken van eb maar maanden. De vloed komt altijd terug.


๐ŸŒŠ En zo gaat het ook privรฉ. Je kan niet altijd aan staan. Er zijn momenten van inspiratie en inspanning en resultaat. En er zijn momenten van rust, reflectie en geduld. Beide wisselen elkaar af en zijn nodig. Het is niet omdat jij niet constant doorknalt, werken werken werken en nog wat studie er tussendoor, dat je niet aan het groeien bent. Net zoals een spier evenveel inspanning als ontspanning nodig heeft om te groeien, heb jij eb en vloed nodig om te leven.


En meestal beslissen het leven en de omstandigheden wanneer het voor jou eb is.

Ga je luisteren of blijf je ploeteren tegen de golven in?

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
ย